Łopata Schmith 10 sztuk

Schmith

Łopata, drewniany trzonek typ T

Numer produktu: 48008 Sprzedający: Firma handlowa Miejscowość: Kujawsko Pomorskie

Opis

Łopata Schmith 10 sztuk

Produkt nowy

Najwyższa oferta
200 PLN
Cena wywoławcza
50 PLN
Cena minimalna została osiągnięta
Zakończenie za
Zakończona
(2021-04-09 10:00:00)
Liczba ofert (2 )

112774 200 PLN 8 kwi 13:05
113262 151 PLN 5 kwi 09:07
* 23% - wysokość podatku VAT. Podatek doliczany do faktury.
Drukuj Jak kupować? Information in English

Pozostałe informacje

Produkt sprzedawany jest bez gwarancji i może posiadać ukryte wady i braki, które nie zostały wykryte podczas kontroli w momencie jego sprzedaży. Kupujący odpowiada za sprawdzenie przedmiotu przy jego odbiorze. Jeśli przy odbiorze stwierdzisz istotne wady, które nie zostały opisane przez Klaravik, masz mozliwośc anulowania zakupu. Jeśli zamówisz własny transport lub osoba przez ciebie upoważniona odbierze przedmiot, jego akceptacja dokonuje się w chwili opuszczenia miejsca sprzedaży.
Drukuj