Regulamin

Warunki Klaravik

Klienci Klaravik to firmy zajmujące się wynajmem maszyn budowlanych, firmy budowlane, przedsiębiorstwa wielobranżowe. Misją Klaravik jest umożliwienie sprzedaży przedmiotów swoich klientów za pośrednictwem aukcji internetowych.

Sprzedawane przedmioty

Przedmioty są sprzedawane w większości przypadków bez możliwości obejrzenia ich na żywo. Oględziny maszyny są możliwe, gdy jej cena minimalna jest wyższa niż 50000 PLN netto. Dodatkowo, warunkiem jest uczestnictwo w aukcji jako lider. Prosimy o przesłanie zapytania dotyczącego oględzin poprzez formularz kontaktowy. Po uzgodnieniu dogodnego terminu organizujemy oględziny w określonej lokalizacji.

Przedmioty na aukcjach są sprzedawane w stanie zgodnym z opisem i załączonymi zdjęciami. W przypadku przedmiotów, których stan techniczny jest opisany niewyczerpująco, kupujący powinien brać pod uwagę, że obiekty te mogą mieć ukryte lub nieujawnione dotąd wady.

Aukcje online

Aukcje online odbywają się codziennie na Klaravik.pl. Aby móc licytować na aukcji, należy zarejestrować się jako kupujący na Klaravik.pl. Oferty można składać przez całą dobę na trwających aukcjach.

Aukcja kończy się w momencie, który jest określony na stronie internetowej, jednakże aukcja zostanie przedłużona o 3 minuty, jeśli ktoś przedstawi wyższą ofertę w przeciągu 3 minut od terminu zakończenia aukcji. Klaravik skontaktuje się ze zwycięzcą aukcji w ciągu 72 godzin poprzez e-mail lub telefonicznie. Wysłanie faktury jest jednoznaczne z nawiązaniem umowy sprzedaży. Faktura z 5-dniowym terminem płatności zostanie wysłana na adres e-mail zwycięzcy. Klaravik nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty, które mogą być poniesione przez oferenta lub klientów oferenta z powodu błędów technicznych, problemów z komunikacją itp. Klaravik nie ponosi odpowiedzialności za oferty, które nie zostały zarejestrowane z powodu przyczyn technicznych lub kontakt pomiędzy stronami nie został nawiązany we właściwy sposób.

Sprzedający

Sprzedawcą jest firma, która zleciła Klaravik sprzedaż towarów. Sprzedawcami są w szczególności firmy budowlane, logistyczne, firmy zajmujące się wynajmem maszyn budowlanych, dealerzy, spółki miejskie i samorządowe.

Zawsze kupujesz towary od firmy sprzedającej, Klaravik.pl jest tylko pośrednikiem w transakcji.

Kupujący

Należy zarejestrować się jako kupujący na Klaravik.pl oraz aktywować konto poprzez link wysłany w wiadomości zwrotnej, na podany przy rejestracji adres e-mail. Wszyscy nabywcy są wstępnie weryfikowani i dlatego Twoja rejestracja może potrwać kilka godzin, zanim zostanie zatwierdzona. Jako kupujący, musisz zaakceptować warunki Klaravik. Wszystkie pola oznaczone * są wymagane, aby Twoja aplikacja została wysłana. Nabywca, który zaoferował najwyższą cenę i osiągnął cenę minimalną jest zwycięzcą aukcji. Jeśli dwóch licytujących złoży taką samą ofertę, wygrywa ten, który złoży ofertę jako pierwszy. Osobom, które podają nieprawdziwe dane, grozi odpowiedzialność karna.

Opłaty

Na fakturze jest doliczana opłata aukcyjna w wysokości co najmniej 10 PLN + VAT. W przypadku niektórych przedmiotów ta opłata może być wyższa – informacja na ten temat będzie zamieszczona w treści aukcji.

Podatek

Wszystkie ceny podane na stronie Klaravik.pl są cenami netto. O ile nie zostanie to określone inaczej, podatek (VAT = 23%) zostanie doliczony do wylicytowanej kwoty. 

Zmiana danych na fakturze

Zmiana danych płatnika na fakturze dokonywana na życzenie licytującego to koszt 250 PLN netto. Prośby o zmianę danych prosimy kierować na adres: info@klaravik.pl. 

Anulacja transakcji

Każda oferta założona przez licytującego jest wiążąca. Jeśli licytujący chce odstąpić od transakcji zakupu po otrzymaniu faktury VAT, wiąże się to z wystawieniem noty obciążeniowej opiewającej na połowę kwoty z faktury sprzedażowej.

Przesyłka

Wszystkie przedmioty sprzedawane na Klaravik.pl znajadują się w różnych lokalizacjach. Po uiszczeniu opłaty, należy je odebrać osobiście lub zamówić transport. Tylko w przypadku gdy przedmiot został opłacony, otrzymujesz dane sprzedającego, aby umówić się na odbiór lub wysyłkę towaru.  

Ustawa o danych osobowych

Klaravik posługuje się wszystkimi danymi osobowymi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami. Po zarejestrowaniu się jako kupujący upoważniasz Klaravik do wykorzystania danych firmowych i osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zatwierdzenie towaru

Jako kupujący masz obowiązek sprawdzić sprzęt, który zakupiłeś za pośrednictwem portalu Klaravik. Przedmioty używane, ze względu na eksploatację mogą posiadać uszkodzenia.

Przedmioty na aukcjach są sprzedawane w stanie zgodnym z opisem i załączonymi zdjęciami. Kupujący powinien sprawdzić przedmiot podczas odbioru. Za błędy nie odkryte przez kupującego podczas oglądania lub odbioru, Klaravik i sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności.

Klaravik reprezentuje firmę sprzedającą w kwestiach spornych. W sytuacji, gdy odbioru towaru dokonuje firma przewozowa lub osoba upoważniona, uznaje się, że kupujący zatwierdza stan odbieranego towaru.

Klaravik Polska lub firma sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe przedmioty sprzedawane w imieniu syndyka upadłościowego lub innej przymusowej sprzedaży. Prawa konsumenta w przypadku takiej transakcji różnią się od praw konsumenckich obowiązujących przy sprzedaży zwykłej. 

Wszystkie przedmioty wystawiane na aukcjach są sprzedawane w ​​takim stanie, w jakim są w momencie wystawienia na sprzedaż. Firma sprzedająca oraz Klaravik Polska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, które pojawiły się po sprzedaży.

Remont obiektu

W przypadku przedmiotów, co do których określono, że wymagają naprawy, nie zostały w pełni sprawdzone i mogą mieć także inne niż opisane wady, nie ma podstaw do ubiegania się o zwrot kosztów naprawy przedmiotu.

Reklamacje

Reklamacja musi zostać zgłoszona zanim zakupiony przedmiot zostanie odebrany z lokalizacji wyznaczonej przez Sprzedawcę. Otrzymany formularz reklamacyjny należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, wypełnić i odesłać na adres: info@klaravik.pl W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu, reklamacja nie będzie rozpatrywana. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni.  

Jako kupujący masz obowiązek sprawdzić zakupiony przedmiot. Reklamacje złożone po odbiorze nie będą rozpatrywane.

Należy powiadomić Klaravik zanim naprawa zostanie zrealizowana. Klaravik musi otrzymać szacowany kosztorys naprawy. Użytkownik traci prawo do odszkodowania, jeśli rozpocznie naprawę zanim Klaravik zatwierdzi szacowany kosztorys naprawy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, jeśli produkt jest sprzedawany jako wymagający naprawy, nawet jeśli przedmiot ma inne lub bardziej rozległe wady niż te opisane w treści aukcji.  

Odbiór obiektu

Po zarejestrowaniu płatności przez Klaravik otrzymasz e-mail z danymi sprzedawcy i możesz wówczas ustalić termin odbioru zakupionego przedmiotu. Ważne jest, aby nie próbować odbierać przedmiotu przed skontaktowaniem się ze sprzedającym. Istnieje bowiem ryzyko, że w podanej lokalizacji nie będzie osoby, która mogłaby przekazać towar.

Cena minimalna

Przedmioty sprzedawane w Klaravik posiadają cenę minimalną. Wysokość tej ceny określa sprzedawca i jest to najniższa cena za jaką sprzedawca jest skłonny sprzedać przedmiot. W opisie każdej aukcji jest określone czy cena minimalna została już osiągnięta. Jeśli cena minimalna nie zostaje osiągnięta, Klaravik w imieniu sprzedającego kontaktuje się z klientem, który złożył najwyższą ofertę. 

Gwarancja

Na zakupione produkty nie jest udzielana gwarancja.

Cena wywoławcza

Firmy sprzedające decydują o wysokości ceny wywoławczej w poszczególnych aukcjach.

Składanie ofert

Wszystkie złożone oferty są wiążące. Po wygranej aukcji otrzymasz fakturę od Klaravik na adres e-mail. Do kwoty wygrywającej licytację będzie doliczona opłata aukcyjna.

Licytacja automatyczna

Jeśli nie masz czasu, aby śledzić proces licytacji, możesz skorzystać z licytacji automatycznej. Twoja automatyczna oferta jest niewidoczna dla innych oferentów. W reakcji na każdą ofertę innego licytanta, system złoży w Twoim imieniu ofertę, która pozwoli przebić ofertę konkurenta, nie przekroczy jednak zadeklarowanej przez Ciebie ceny maksymalnej.  

Odbiór

Kupujący ma 21 dni na odebranie towaru na aukcji, po upływie tego terminu sprzedawca może zacząć naliczać 150 PLN za każdy kolejny tydzień zwłoki w odbiorze. 

Literówki, błędy na stronie, błędy techniczne

Klaravik zastrzega sobie prawo do błędów i literówek na stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że zdjęcia dokładnie odzwierciedlają przedmioty wystawione na sprzedaż.

Klaravik ma prawo do odmowy sprzedaży, zignorowania ofert od niektórych oferentów. Klaravik ma również prawo do zadecydowania, czy licytacja zostanie uznana za ważną z powodu problemów technicznych, literówek czy innych przyczyn. Klaravik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wtórne uszkodzenia lub wydatki, które mogą być poniesione przez oferenta lub klientów oferenta z powodu powyższych błędów lub jeżeli oferta nie została zarejestrowana z powodu problemów z łączem internetowym, komputerem itp.

Jeśli z powodu usterek technicznych lub zdarzeń losowych licytacja nie może być zrealizowana, Klaravik skontaktuje się z osobami licytującymi i poinformuje o nowym terminie aukcji.  

 

Klaravik Polska

Klaravik Polska

Klaravik Polska jest internetowym serwisem aukcyjnym specjalizującym się w sprzedaży maszyn budowlanych: podnośników, agregatów, kontenerów, sprzętu zagęszczającego itd. oraz narzędzi ręcznych i maszyn rolniczych.

Na aukcjach on-line sprzedajemy sprzęt pochodzący z największych firm budowlanych i wypożyczalni sprzętu budowlanego w Polsce i zagranicą.

Nasza załoga to osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku budowlanym, szczególnie w branży wynajmu i sprzedaży maszyn oraz sprzętu budowlanego.

Zapraszamy do współpracy!!!

Profesjonalne maszyny używane

Profesjonalne maszyny używane

Największe firmy z branży budowlanej sprzedają używane maszyny i sprzęt za pośrednictwem Klaravik.

Klaravik Szwecja

Klaravik Szwecja

Klaravik AB jest jedną z wiodących firm aukcyjnych na rynku skandynawskim. Specjalizuje się w maszynach i sprzęcie budowlanym, narzędziach oraz pojazdach.

Klaravik współpracuje z największymi firmami z branży budowlanej i wynajmu maszyn takimi jak Skanska, Ramirent, Cramo, Strabag oraz z instytucjami finansowymi w zakresie sprzedaży przedmiotów poleasingowych.

Roczna sprzedaż to ponad 15 000 maszyn budowlanych, narzędzi, kontenerów, podnośników, ciężarówek oraz sprzętu rolniczego na rynku skandynawskim.

Kliknij tutaj